Om mig

Ida Fagerström

Jag är husdjursagronom och därmed utbildad inom näringsfysiologi, foderlära, fodersäkerhet samt anatomi. Jag har fördjupning inom nutrition för hund, men även för katt, häst, gris, nötkreatur, får, get och fjäderfä. Jag är även utbildad första hjälpen instruktör inom första hjälpen för hund.

Jag har egen erfarenhet med egna hundar som har/haft problem med mag- tarmsystemet. Min första hund, som var en Drever-Beagle blandning, hade långvariga problem med kräkningar av galla och flertalet utredningar av veterinärer. De var under denna tiden som jag fick upp ögonen för svårigheten att hitta rätt foder samt hur många olika foder och fodertillskott de finns på marknaden. Min nuvarande hund, Flamma som är en tollare, fick liknande symptom när hon var ett år gammal och efter en lång allergiutredning och flertalet provtagningar kunde de misstänka att problematiken var på grund utav en parasit som orsakade inflammationer. Veterinären misstänker att inflammationerna är kroniska, men jag har drastiskt minskat på Flammas magproblematik genom rätt nutrition och tillskott.

De brinnande intresset för att hjälpa hundar och deras ägare med att minska mag- tarmproblematiken genom nutrition, började när jag upptäckte hur vanligt de är hos hundar. Då nutrition påverkar hela hundens kropp ökade mitt intresse för nutritionens betydelse för hundars hälsa, välmående och prestation.

Vid sidan av mitt intresse för nutrition för hund har jag även ett stort intresse för räddning och sök med hundar. Jag har utbildat Flamma inom eftersök för Missing People i Blekinge och har även tävlat i räddningssök med henne. Jag och Flamma har då placerat oss tvåa under 2018, 2019 samt vunnit år 2020 i lagtävlingen för räddningshundar som anordnas under SRhF.

Foto: Ida Fagerström
Foto: Paulina Wahlgren
Foto: Klara Karlsson
Foto: Ida Fagerström
Foto: Ewelina Kess